Neuropsykiarinen valmennus

Kustannus Mäntypuron Kaisa Halmkrona tarjoaa neuropsykiatrista valmennusta. Jos termi ei ole entuudestaan tuttu, tässä nepsy-valmennuksen periaatteet tiivistettynä:

  • neuropsykiatrinen valmennus auttaa ihmisiä, joilla on vaikeuksia selvitä arjessaan
  • valmennuksen keskeinen elementti on ratkaisukeskeisyys – miten asiakasta autetaan eteenpäin
  • valmennuksen lähtökohtana on aina asiakkaan omat voimavarat ja haasteet

Kaisalla on kokemusta lasten ja nuorten kanssa työskentelystä vuodesta 1989. Vuodesta 2009 hän on toiminut erityisammattioppilaitos Luovilla asumisen ohjaajana sekä asuntolavastaavana Limingassa ja Helsingissä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan TELMA-koulutuksen ohjaana. Luovin töiden ohessa Kaisa opiskeli neuropsykiatriseksi valmentajaksi vuonna 2017. Talon oma kirjailija on myös kasvatusalan ammattilainen, jonka erityisalaa ovat elämänhallinnan ja oman toiminnan organisoimisen haasteet.

Kaisa Halmkronan tarjoama neuropsykiatrinen valmennus lähtee asiakkaan yhteydenotosta. Neuropsykiatriseen valmennukseen on mahdollista saada tietyin edellytyksin lähete ja maksusitoumus julkisesta terveydenhuollosta tai Kelasta. Neuropsykiatriseen valmennukseen kuuluu yleensä 5-15 tapaamiskertaa (tapaamiset onnistuvat myös etäyhteyden avulla), yhden tapaamiskerran kesto on 45-90 minuuttia, riippuen asiakkaan tarpeesta ja vaadittavasta valmistelutyöstä, joka sisältyy tapaamisaikaan. Valmennuksen tuntiveloitus sovitaan asiakaskohtaisesti alan yleisen suosituksen mukaisesti. Otamme vastaan asiakkaita myös suoraan, mutta suosittelemme selvittämään ensin mahdollisuudet maksusitoumuksen saamiselle.

Vaikka neuropsykiatrinen valmennus ei kuulu Valviran valvonnan piiriin, valmennuksessa pidetään kiinni asiakkaiden oikeusturvasta ja oikeudesta yksityisyyteen. Kaikki valmennukseen liittyvä toiminta on ehdottoman luottamuksellista. Alan kattojärjestö työskentelee laatiakseen valmennukselle yleiset eettiset ohjeet. Yhdistyksen jäsenillä on kasvatus- tai terveydenhuollon koulutus sekä työkokemusta alalta, jonka lisäksi he ovat suorittaneet yhdistyksen hyväksymän täydennyskoulutuksen. Tämän koulutuksen ja ammattitaidon varaan rakennetaan luottamuksellinen ja tuloksekas valmennussuhde, jotta asiakas saisi työkaluja omassa arjessaan pärjäämiseen.

Miten valmennukseen pääsee?

Ensimmäisellä tapaamiskerralla kartoitetaan asiakkaan lähtötilanne ja päätetään, aloitetaanko valmennus. Koska valmennus perustuu luottamukseen ja toimivaan vuorovaikutukseen, on tärkeää, että osapuolet pystyvät toimimaan yhdessä tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhtäaikaisten valmennusten määrä pidetään pienenä, jotta jokainen asiakas saa täyden palvelun.

Koska neuropsykiatrinen valmennus ei ole Valviran valvomaa toimintaa eivätkä nimikkeet ole suojattuja ammattinimikkeitä, myös verottaja kohtelee meitä eri tavalla. Valmennus on arvonlisäverollista toimintaa (yleisesti terveydenhuollon palvelut ovat arvonlisäverottomia), joten veloitukseemme sisältyy arvonlisävero yleisen kannan mukaan (tätä kirjoitettaessa 24%). Asiakkaidemme kannalta tällä ei ole käytännön merkitystä, koska ilmoitetut hinnat ovat yksityisasiakkaille aina verollisia. Yhteisöille (esim. terveydenhoitopiirin maksusitoumukset) alv eritellään kirjanpidollisista syistä. Laskuttajana toimii Kustannus Mäntypuro. Tietosuojakäytännöt ja laskutustiedot voit lukea täältä.

Jos olet kiinnostunut valmennuksesta, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse Kaisa Halmkronan henkilökohtaiseen sähköpostiin vapaarunoilija@gmail.com tai puhelimitse 045 133 6357. Kaisa vastaa yhteydenottoihin mahdollisimman pian.

Lisätietoja nepsy-valmennuksesta löydät esimerkiksi Neuropsykiatriset valmentajat ry:n internet-sivuilta osoitteesta: https://neuropsykiatrisetvalmentajat.fi/index.php

Paremman elämän puolesta, kaikkina aikoina ♥

Kaisa Halmkrona Le Mur Des Canuts -muraalin edessä Ranskassa.